Απόρρητο, ασφάλεια, ταυτότητα και ψηφιακή συναλλαγή.

Ένας Αυστραλός εφευρέτης αναπτύσσει νέα τεχνολογία για να καταστήσει τις πληροφορίες αναγνώρισης πελάτη παρωχημένες.

Εισαγωγή

Οι μάρκες μας

Εξερευνήστε ευκαιρίες ανάπτυξης με το IDAZ09 και ανακαλύψτε τη διαφορά μεταξύ επωνυμιών παγκόσμιας κλάσης και καινοτόμου τεχνολογικού σχεδιασμού.

Αρχηγείο Εθνών IDAZ09

Το Ινστιτούτο του Κογκρέσου διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στα έθνη IDAZ09 επιλέγοντας μέλη τόσο του Κογκρέσου όσο και της Επιτροπής Δεδομένων Ευπρέπειας και χρησιμεύει ως ζωτικός παράγοντας για τη νομοθετική λειτουργία εντός του οργανισμού.